ADVOCATS ESPECIALISTES I PROFESSIONALS INDEPENDENTS A l'HOSPITALET DE LLOBREGAT- BARCELONA


 

 
 
“Som una empresa especialitzada en l'Assessorament i Defensa de lesionats en Accidents de Trànsit, amb àmplia experiència en totes les àrees jurídiques i en assegurançes. Comptem amb Professionals Especialistes i Independents altament capacitats, treballem dia a dia per oferir un servei de qualitat i personalitzat com vostè es mereix. Si té cap dubte o problema legal, consulti'ns sense cap compromís, estem sempre a la seva disposició per informar-li sobre tots els seus drets i assessorar-li correctament segons sigui el seu cas.”
 

Ernesto Rubio

Director-Fundador

 
 

Ernesto Rubio Estopañán, amb més de 30 anys d'experiència al sector assegurador, el 1995 va fundar ERE Servicios Jurídicos, amb la finalitat d'oferir assessorament jurídic als afectats i víctimes en accidents de trànsit, assabentat del desconeixement que existia i que àdhuc avui dia impera sobre els drets del lesionat.

A ERE Servicios Jurídicos, vàrem anar especialitzant-nos a l'àrea d'accidents i, alhora, incrementant la nostra àrea d'assessoria jurídica, en la mesura que ho feien les necessitats dels nostres clients. Avui dia, comptem amb diversos departaments especialitzats, tant al ram d'accidents i lesionats, com en el d'assegurançes, dret laboral, civil y penal, assessoría fiscal i comptable i Administració de finques. Treballem amb professionals independents, molt necessaris per tal d'obtenir els millors resultats en una reclamació, com per exemple; pèrits mecànics, pèrits mèdics o experts en la reconstrucció d'accidents de trànsit.

La nostra missió és oferir a tots els clients, una solució segura i justa, pensant sempre en els seus drets. En el cas de lesionats per accidents, el nostre treball consisteix en ajudar-los a que coneguin els seus drets i aconseguir-los la màxima indemnització per les seves lesions, seqüeles, danys, etc.

A ERE Servicios Jurídicos, també personalitzem al màxim el nostre servei amb l'objectiu de que el client tingui un major coneixement del seu cas, sentint una total proximitat i transparència. D'aquesta manera, brindem els 3 valors que ens caracteritzen: Professionalitat, Qualitat i Innovació en el servei i la comunicació.

Les nostres oficines es troben situades a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) encara que l'experiència acumulada i l'excel·lent trajectòria dels nostres professionals, ens han permès assessorar a clients a nivell nacional. Consulti'ns sense cap compromís. Estem sempre al seu servei, sempre per servir-los.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Avis legal


El domini d'internet www.ereserviciosjuridicos.com és titularitat de la societat mercantil ERE Serveis Jurídics, S.L. amb CIF B-63057780 i domicili social en C/Batllori nº 17-19, baixos, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, prenc nº 35213, llibre 0, foli 0188, fulla 259920.

1.-Drets i Obligacions de l'Usuari

La utilització d'est assetjo web suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les condicions d'ús vigents a cada moment. Li preguem que la llegeixi atentament i en cas de no estar d'acord amb el seu contingut s'abstingui de fer ús del mateix.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat del portal, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa en no emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui aplicable ni utilitzar-los per activar-los il·lícites, contràries a la bona fe o a l'ordre públic.

ERE Serveis Jurídics, S.L., no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'internet de ERE Serveis Jurídics, S.L.

Amb els límits establerts en la llei, ERE Serveis Jurídics, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'internet de ERE Serveis Jurídics, S.L., estan elaborades en col·laboració amb professionals del dret, de la medicina, etc. degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a ERE Serveis Jurídics, S.L., no constitueixen opinions, consells o assessoraments legals del cap tipus, que en cap cas poden substituir o suplantar, a l'assessorament que directament pugui prestar un professional de l'àrea en qüestió, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

2.-Drets de Propietat Intel·lectual

Les paginas de ERE Serveis Jurídics, S.L., poden contenir enllaços (links) a altres paginas de terceres parts que ERE Serveis Jurídics, S.L. no pot controlar. Per tant, ERE Serveis Jurídics, S.L., no pot assumir responsabilitat alguna pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons/àudios, videos, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de ERE Serveis Jurídics, S.L., qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ERE Serveis Jurídics, S.L., i sempre que es faci referència explícita al titular dels indicats drets de propietat intel·lectual. Per tant, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d'est assetjo web, així com disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix.

 


Per accedir a alguns dels serveis que www.ereserviciosjuridicos.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. Pel que, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament dels corresponents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de ERE Serveis Jurídics, S.L., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir als nostres serveis així com per informar-li de les millores de l'assetjo web. Així mateix, li informem de la possibilitat que d'exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a ERE Serveis Jurídics, S.L., C/*Batllori nº 17-19, baixos 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

La informació rebuda serà tractada amb la màxima confidencialitat, sense comunicació a tercers i s'adoptaran les mesures necessàries per evitar accessos no autoritzats.