OFERIM UN SERVEI INTEGRAL UNIFICANT TOTES LES SEVES NECESSITATS


 

Departament de Finques

Conscients de la problemàtica que en ocasions genera la convivència, entenem que és molt important la correcta administració d'una finca. És molt valuosa la presència d'un advocat-administrador en una Comunitat de Propietaris ja que, a més, pot assessorar jurídicament als propietaris i/o veïns en els casos que així ho requereixin.

Un bon assessorament és la base per evitar problemes veïnals. A ERE Servicios Jurídicos, comptem amb professionals independents i advocats especialistes que responen a totes les necessitats administratives o legals d'una Comunitat. També disposem d'ofertes exclusives en assegurances que ens permeten oferir, de forma integral, un servei complet i a la mida de les necessitats de cada client.

 • Gestió de Comunitats de Propietaris i Finques.
 • Assessorament i Gestió d'Obligacions Fiscals.
 • Impagaments i Morositat.
 • Contractes d'Arrendament.
 • Desnonaments.
 • Gestió de Patrimoni.
 • Les millors garantíes en Assegurances per a Comunitats i Finques.
 • Assessorament Immobiliari.

 

 

Departament Laboral

Segons les lleis laborals vigents, oferim un ampli servei d'assessorament en relacions laborals, gestionant i tramitant totes les seves necessitats davant les diverses obligacions o canvis que es presentin, tant per a empreses com per a autònoms i treballadors assalariats en general.

 

 • Assessorament Laboral a Empreses i Autònoms.
 • Accidents Laborals.
 • Contractació.
 • Nòmines i Seguretat Social.
 • Alta d'Empresa.
 • Alta d'Autònoms.
 • Incapacitats i Pensions.
 • Acomiadaments.

 

 

 

Departament Comptable i Fiscal

Per tal de portar un bon control econòmic de tot el seu negoci, és necessari comptar amb un professional especialista que li ofereixi un bon assessorament i les solucions econòmiques més adeqüades per a vostè.

A ERE Servicios Jurídicos, posem al seu avast tots els mitjans legals i humans que necessita com Autònom o Empresa.

 • Servei de Comptabilitat per a Empreses i Autònoms.
 • Estimacions directes i mòduls.
 • Constitució de Societats.
 • Gestió al Registre Mercantil.
 • Impostos
 • Assessorament Fiscal.

 

 

Departament d'Assessoria Jurídica

Per l'aclariment de tots els seus dubtes legals, li oferim Assessoria Jurídica en diverses matèries amb els nostres professionals especialistes i, si ho necessita, també disposem del servei de representació i defensa legal de la mà dels nostres Advocats.

 • Dret Penal.
 • Dret Civil.
 • Negligències mèdiques.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Herències.
 • Separacions i Divorcis.

 

 

 

 

Departament d'Assegurances

Comptem amb un ampli i competitiu ventall d'opcions en tot tipus d'Assegurances.

A ERE Gabinete Técnico, Correduría de Seguros, comptem amb professionals altament qualificats, amb dècades d'experiència al sector assegurador, per tal de garantir el millor assessorament, gestió i tramitació de les pòlisses d'assegurances dels nostres clients. 

 • Assessorament sobre pòlisses d'assegurança.
 • Assessorament sobre els drets dels nostres clients com Assegurats.
 • Ofertes en TOT TIPUS d'Assegurances. Disposem dels MILLORS PREUS DEL MERCAT en diverses Companyíes.

A més,

Per a la seva total tranquilitat,  oferim també el servei de defensa jurídica als nostres clients d'assegurances. D'aquesta manera, en el cas de patir un accident, o de tenir cualsevol incidencia relacionada amb la seva pòlissa, els nostres professionals especialistes l'assessoraràn en tot moment, per tal que vostè no hagi de preocupar-se de res.

 

Avis legal


El domini d'internet www.ereserviciosjuridicos.com és titularitat de la societat mercantil ERE Serveis Jurídics, S.L. amb CIF B-63057780 i domicili social en C/Batllori nº 17-19, baixos, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, prenc nº 35213, llibre 0, foli 0188, fulla 259920.

1.-Drets i Obligacions de l'Usuari

La utilització d'est assetjo web suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les condicions d'ús vigents a cada moment. Li preguem que la llegeixi atentament i en cas de no estar d'acord amb el seu contingut s'abstingui de fer ús del mateix.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat del portal, dels seus continguts i serveis. Aquesta obligació suposa en no emprar aquests serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui aplicable ni utilitzar-los per activar-los il·lícites, contràries a la bona fe o a l'ordre públic.

ERE Serveis Jurídics, S.L., no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'internet de ERE Serveis Jurídics, S.L.

Amb els límits establerts en la llei, ERE Serveis Jurídics, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'internet de ERE Serveis Jurídics, S.L., estan elaborades en col·laboració amb professionals del dret, de la medicina, etc. degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a ERE Serveis Jurídics, S.L., no constitueixen opinions, consells o assessoraments legals del cap tipus, que en cap cas poden substituir o suplantar, a l'assessorament que directament pugui prestar un professional de l'àrea en qüestió, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

2.-Drets de Propietat Intel·lectual

Les paginas de ERE Serveis Jurídics, S.L., poden contenir enllaços (links) a altres paginas de terceres parts que ERE Serveis Jurídics, S.L. no pot controlar. Per tant, ERE Serveis Jurídics, S.L., no pot assumir responsabilitat alguna pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons/àudios, videos, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de ERE Serveis Jurídics, S.L., qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ERE Serveis Jurídics, S.L., i sempre que es faci referència explícita al titular dels indicats drets de propietat intel·lectual. Per tant, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d'est assetjo web, així com disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix.

 


Per accedir a alguns dels serveis que www.ereserviciosjuridicos.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. Pel que, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament dels corresponents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de ERE Serveis Jurídics, S.L., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir als nostres serveis així com per informar-li de les millores de l'assetjo web. Així mateix, li informem de la possibilitat que d'exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a ERE Serveis Jurídics, S.L., C/*Batllori nº 17-19, baixos 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

La informació rebuda serà tractada amb la màxima confidencialitat, sense comunicació a tercers i s'adoptaran les mesures necessàries per evitar accessos no autoritzats.